10
12.2012

Christmas Deco 2013 @ 太古城


又係一年一度影Christmas Deco 既日子啦..

呢一日係太古城影...

相唔係影左好多, 因為太多人啦!!!

 


太古城, 最勁係有個stage,

年年呢個stage就會有人表演架..

好好睇架..

不過好多人!!
 


 
 


發表於2012.12.10
留言(0)
博客名稱 :
CCML
網誌名稱:
M + L + 3C = PERFECT FAMILY
使用天數:2,931
性別:
按月份瀏覽
  2021
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 美容時尚
 • 飲食烹飪
 • 環球旅遊
 • 親子育兒
 • 數碼科技
 • 生活品味
 • 藝文創作
 • 電影戲劇
 • 其他
 • 財經生活
自行分類
最新留言