29
10.2008

Tummy Time

雖然Chloe不太鍾意Tummy Time呢個5分鐘o既運動時間,

但作為媽媽o既我每日仍然要迫佢玩...

一來可以學習用力提起條頸仔,

二來可以幫佢放電,等佢可以瞓好D... 

其實條頸根本係有力,

但係就硬係唔鍾意"par"低?! 

經過了大半個月o既訓練...

終於有d成果啦... 

你地睇...

終於唔喊啦...

 

 

成功

 

 

Lilypie 1st Birthday Ticker

發表於2008.10.29
留言(1)
 • Teresa
  呢個 exercise 要由幾大開始做架?
  17/11/2008
博客名稱 :
CCML
網誌名稱:
M + L + 3C = PERFECT FAMILY
使用天數:2,900
性別:
按月份瀏覽
  2021
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 美容時尚
 • 飲食烹飪
 • 環球旅遊
 • 親子育兒
 • 數碼科技
 • 生活品味
 • 藝文創作
 • 電影戲劇
 • 其他
 • 財經生活
自行分類
最新留言